BP-PAUD dan Dikmas NTB – Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan review sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang dilakuakan untuk mendapatkan  masukan, kajian dan pertimbangan dalam menentukan langkah ke depan atas program yang dilaksanakan. Untuk itu, BP-PAUD dan Dikmas NTB melaksanakan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2020 demi keputusan yang tepat terhadap program yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Pada awal kegiatan evaluasi yang bertempat di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Lombok Barat ini Kepala BP-PAUD dan Dikmas NTB Suka memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara langsung. Dalam arahan dan sambutannya Suka menyampaikan beberapa capaian dan inovasi BP-PAUD Dikmas NTB tahun 2020. Beberapa capaian dan inovasi tersebut diantaranya aplikasi SIM Diklat, One Week One Webinar (OWOW), satuan pemetaan mutu PAUD dan Dikmas 2020 mencapai 1.404 sasaran, diakuinya model E-LKS yang dikembangkan oleh tim pamong belajar BP-PAUD dan Dikmas NTB serta capaian daya serap balai yang menduduki peringkat tertinggi. “SIM Diklat kita diapresisasi oleh Menpan karena dalam satu hari kita mengadakan webinar yang pesertanya lebih dari seribu, sertifikat bisa dicetak langsung oleh peserta.”

Capaian-capaian program/kegiatan BP-PAUD dan Dikmas NTB kemudian diungkapkan secara lebih detail melalui paparan penanggungjawab masing-masing program/kegiatan BP-PAUD dan Dikmas NTB. Masing-masing memaparkan pelaksanaan dan capaian program serta anggaran yang telah diserap selama tahun 2020. Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat beberapa kendala terutama dengan adanya pandemi covid-19 sehingga terdapat kegiatan yang memerlukan tatap muka dalam jumlah sasaran dalam jumlah besar tidak dapat dilakasanakan. Namun beberapa program/kegiatan dapat tetap berjalan dan kendalanya dapat diatasi dengan baik. Bahkan adanya pandemi covid-19 memicu pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB untuk berinovasi dan berkarya sehingga tetap berkinerja dengan maksimal dalam menjalankan program/kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan di tahun 2020. Selain itu, untuk kelengkapan bahan evaluasi, seluruh pegawai BP-PAUD dan Dikmas NTB juga diberikan instrument evaluasi untuk diisi pada saat kegiatan berlangsung.

Selain evaluasi program/kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan pada 4 hingga 6 Desember 2020 ini juga dirangkai dengan pembangunan motivasi kerja yang ditujukan bagi seluruh pegawai. Untuk kegiatan ini telah diundang Ketua Indonesian Hypnosis centre (IHC Ir. Avifi Arka, Cht.Ci sebagai narasumber dengan materi Hypno Motivation, terapi massal dan beberapa permainan yang menambah semangat para pegawai dan semaraknya kegiatan.

Dari kegiatan evaluasi ini hasilnya diharapkan dapat menjadi acuan yang baik untuk pengambilan keputusan yang tepat pada program selanjutnya. Seluruh pegawai juga diharapkan menggenggam semangat yang tinggi ketika kembali bekerja selepas dari evaluasi.